Partnerschap
Doelgroep: Organisaties
Initiatiefnemer(s): The Shift

Start: 18-10-2016

Sustainable Development Goal(s): 17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Transversal

Sustainable Development Goals for International Development

Sinds oktober 2016 ondertekenden al meer dan 100 bedrijven, ngo’s en overheden het Belgian SDG Charter for International Development. Via dit charter kan ook jouw organisatie samen met hen bijdragen tot een duurzame en inclusieve economische ontwikkeling, zowel nationaal als internationaal.

Wat?

The Shift schreef het Belgian SDG Charter for International Development mee uit op initiatief van vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. Het werd officiëel ondertekend op 18 oktober 2016 door meer dan 80 bedrijven, middenveldorganisaties en vertegenwoordigers van de publieke sector. De ondertekenaars geven hiermee aan samen meer duurzame en inclusieve economische groei te willen creëren in België en onze partnerlanden.

Ondertussen breidde de lijst al uit tot meer dan 100 ondertekenaars. The Shift organiseerde in 2017 een viertal Change Labs waar de ondertekenaars elkaar konden versterken en samenwerkingsvoorstellen verkennen.

Hoe?

Partnerschappen concretiseren

Op 22 februari nodigden we de ondertekenaars uit voor een eerste Change Lab. Een dertigtal bedrijven, ngo’s, overheidsdiensten en andere organisaties waren aanwezig. Zij bekeken hoe ze samen hun engagement kunnen omzetten in concrete partnerschappen.

We startten de ochtend met een voorstelling van het verdere traject om van charter naar partnerschappen te gaan. Vooraleer de deelnemers zelf begonnen te pitchen, gaven Piet Colruyt en Steven Serneels een aantal praktijkvoorbeelden uit hun boek “Allemaal Sociaal 3.0: Kunnen ondernemers de wereld redden?”.

Daarna gingen de deelnemers zelf aan de slag. Maar liefst vijftien verschillende initiatieven en ideeën werden gepitcht: waterschaarste, digital data gap, creatie van waardig werk, lokale netwerken uitbreiden, verarming van bodem en landschap tegengaan, ... Uiteindelijk werden er vijf voorstellen verder uitgewerkt.

Hernieuwbare energie

Op 15 maart brachten we een veertigtal ondertekenaars samen op een tweede Change Lab. De deelnemers brainstormden over de mogelijke oprichting van een investeringsfonds voor hernieuwbare energie.

Samen met dit breed publiek dachten we tijdens dit rondetafelgesprek na over de mogelijkheden rond een investeringsfonds voor hernieuwbare energie. Lucas Demeulenaere van de FOD Gezondheid, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Dienst Klimaatverandering, leidde de workshop in. Vervolgens verduidelijkte Johan Elsen van Oikocredit België de ambities en visie van het netwerk AREA (Affordable Renewable Energy for All). Dries Bossuyt, CFO bij Tiger Power, stond stil bij de mogelijkheden van een AREA investeringsfonds.

De internationale voedingsketen

Een derde Change Lab op 19 april richtte zich op actoren uit de internationale voedingsketen. Samen met een dertigtal ondertekenaars bekeken we het samenwerkingspotentieel om de waardeketens voor voeding en landbouw te verduurzamen.

Tijdens deze workshop kreeg één concreet idee vorm: een werkgroep samenbrengen rond de koffieketen. Doel: duurzame koffie promoten bij consumenten en koffiebranderijen, verscheidene duurzaamheidslabels uniformiseren en internationale initiatieven rond klimaatneutrale koffie samenbrengen. Dit idee zal verder verkend worden door intiatiefnemer Efico, het kabinet De Croo en Trade for Development Centre.

Gezondheid en toegang tot medische zorg

Op 18 mei werd een vierde en laatste Change Lab georganiseerd rond gezondheid en toegang tot medicijnen. Hiermee wilden we inspelen op een aantal concrete noden of initiatieven, genomen door ondertekenaars en het brede veld van Belgische actoren in de gezondheidssector.

Het Change Lab werd opgebouwd rond twee gemeenschappelijke thema’s die bij verschillende spelers op de agenda's. Het eerste was seksuele en reproductieve gezondheid, voortbouwend op het internationale initiatief She Decides. Het tweede thema SMART Communities legt de link tussen digitale toepassingen en het versterken van gezondheidsinfrastructuur.

Tijdens het eerste luik kregen een aantal ondertekenaars het woord om hun huidige partnerschappen en andere best practices voor te stellen. Vervolgens werden de deelnemers in groepen verdeeld om de twee meest gedragen concepten verder af te toetsen.

Uitwisselingen met Paul Polman en Koningin Mathilde

Samen met Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo brachten we de ondertekenaars ook in contact met enkele internationale SDG Advocates. Zo nodigden we op 7 juni een groep Belgische CEO’s uit voor een ontbijtvergadering met Unilever-CEO Paul Polman. De bedrijfsleiders wisselden er van gedachten over hoe ze kunnen helpen om mee de SDG's te verwezenlijken. En met hetzelfde doel bracht The Shift Koningin Mathilde samen met Belgische ondernemers tijdens een rondetafelgesprek bij het Harelbeekse bedrijf Vyncke in juni en een tweede ronde tafel bij de Henegouwse chocolatier Belvas in december.

Next steps

In 2018 willen we een aantal concrete samenwerkingsmogelijkheden mee helpen vormgeven. Enerzijds door ondertekenaars met elkaar te blijven verbinden. Anderzijds door een aantal (piloot)projecten te ondersteunen.

Bestaande samenwerkingen zetten we ook graag in de schijnwerpers via onze Sustainable Partnership Award. Tijdens de 4de editie eind 2017 namen ook partnerschappen met internationale impact deel. Ontdek alle winnaars en inzendingen via sustainablepartnerships.be.