Partnerschap
Doelgroep: Kwetsbare personen op de Belgische arbeidsmarkt
Initiatiefnemer(s): Verschillende sociale, publieke en private organisaties zoals The Shift, Koning Boudewijn Stichting, Proximus en Engie

Start: 08-05-2018

Sustainable Development Goal(s): 1. End poverty8. Decent work and economic growth10. Reduced inequalities17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Work & Inclusion

Talent2Connect

Sociale, publieke en private actoren bundelen hun krachten. Het doel? De professionele integratie van kwetsbare personen op de Belgische arbeidsmarkt vergemakkelijken en versnellen. Ook interesse? Werk mee aan onze collective employment solutions.

Doelstellingen

 • Talenten krijgen toegang tot de arbeidsmarkt
 • Sociale en overheidsactoren creëren samen met de private sector innovaties
 • Bedrijven creëren sociale impact
 • Medewerkers engageren zich als mentor

Wat

Talent2Connect is een beweging waarin private, publieke en sociale actoren hun eigen expertise samenbrengen om meer impact te creëren. Ze vergemakkelijken en versnellen de professionele integratie van kwetsbare mensen op de Belgische arbeidsmarkt, zoals:

 • laagopgeleide jongeren;
 • mensen met een handicap;
 • vluchtelingen;
 • oudere mensen;
 • anderen.

Waarom

Vind je het ook moeilijk om nieuwe talenten of mensen met de juiste vaardigheden te vinden voor specifieke jobs? Of werkt jouw organisatie met kwetsbare personen op zoek naar tewerkstelling? Talent2Connect bouwt mee aan collective employment solutions.

Talent2Connect wil:
 

 • de arbeidsmarkt toegankelijker maken voor onbenutte talenten;
 • het voor werkgevers en hun werknemers gemakkelijker maken om zich in te zetten voor het creëren van sociale impact;
 • collective employment solutions co-creëren.


Voordelen

 • Talenten: krijgen toegang tot de arbeidsmarkt via coaching, mentoring, praktijktraining of rechtstreeks via werkaanbiedingen
 • Sociale en overheidsactoren: co-creëren van innovatieve oplossingen samen met de private sector
 • Bedrijven: creëren sociale impact door mensen met een diversiteitsachtergrond aan te werven en door vrijwilligerswerk van hun werknemers
 • Werknemers: engageren zich als mentor en coachen een werkzoekende bij het vinden van een baan

Hoe

Talent2Connect heeft een unieke aanpak:
 

 • Impactgedreven
 • Collectieve benadering
 • Betrokkenheid van werknemers


Sluit je aan bij ons platform en raak betrokken bij een van deze tracks: 

1. Mentoring

Talent2Connect ontwikkelde een digitale tool die het matchingproces van talenten en mentoren in België versnelt. Een professionele mentororganisatie staat hiervoor in. Zowel talenten als mentoren kunnen zich online registreren en zo de activiteiten van hun mentorprojecten efficiënt opvolgen.

Wil je een mentor worden en een werkzoekende vinden die op zoek is naar een coach zoals jij?

2. On-the-job Training

Sommige bedrijven zijn voortdurend op zoek naar specifieke vaardigheden of nieuw talent. Ze bieden jobspecifieke trainingen voor mensen op het werk. Er zijn verschillende initiatieven waarbij bedrijven samenwerken met sociale en publieke partners om deze trainingen uit te bouwen. Andere bedrijven kunnen specifieke workshops aanbieden om talenten meteen inzetbaar te maken. Talent2Connect faciliteert deze initiatieven en koppelt de talenten aan oplossingen van werkgevers.

Wil jouw organisatie ook jobspecifieke trainingen of workshops organiseren voor talenten over specifieke onderwerpen?

3. Job Matching 

Werving van diversiteit gaat over het ontdekken en aantrekken van onbenutte talenten. Talent2Connect brengt werkgevers bij elkaar die op zoek zijn naar divers en onaangesproken talent. Tegelijkertijd bereiden ze beide partijen voor op nieuwe ontmoetingen.

Ben je klaar om ongewone kandidaten te ontdekken en de werkgelegenheidslacunes samen te overbruggen?