Steden worden steeds belangrijker in duurzame samenleving

Sustainable Development Goal(s): 11. Sustainable cities and communities

Label(s) MilieuWelvaartVrede
Steden worden steeds belangrijker in duurzame samenleving

Grootsteden die duurzaamheidsaspecten stevig in hun beleid verankeren, zijn beter gewapend om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken. Daarom organiseerden we een open forum in het stadhuis van Brussel, samen met de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) en enkele belangrijke actoren uit stedelijke transitienetwerken.

De verduurzaming van onze steden is een onderdeel van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, die The Shift gebruikt als referentiekader. Daarom verzamelden we op 15 december 2015, in samenwerking met de FRDO, meer dan 200 betrokken actoren uit het verenigingsleven, de politiek en het bedrijfsleven op een open forum rond steden in transitie. Er werden zowel studies als praktijkvoorbeelden voorgesteld rond de belangrijkste onderwerpen zoals mobiliteit, sociale cohesie, energie en woningen.

Het stadhuis van Brussel werd voor de gelegenheid omgetoverd in een conferentiezaal

In haar inleiding benadrukte Federaal Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem het belang van netwerken en partnerschappen in de transitie naar een duurzame samenleving. Aansluitend volgden verschillende uiteenzettingen over het beleid van enkele Belgische steden en regio’s en een presentatie van twee studies die in opdracht van The Shift zijn uitgevoerd. Deze studies zijn beschikbaar via de links onderaan dit artikel.

Uit de presentaties kwam naar voor dat onze steden vooral nood hebben aan doordachte mobiliteitsstructuren en solide sociale cohesie. Partnerschappen en participatie zijn essentieel om iedereen voldoende te betrekken bij zowel nieuwe als bestaande projecten. Er werd ook meermaals verwezen naar het belang van burgerinitiatieven, die vaak de stedelijke transitie in gang zetten.

Veerle Dossche van Stad Gent legt de voordelen uit van een ambitieus klimaatbeleid

De sprekers stelden ook verschillende oplossingen voor om onze stedelijke omgeving te verduurzamen. De reductie van het aantal bedrijfswagens die deel vormen van het salaris, een betere coördinatie tussen de openbaar vervoersmaatschappijen of een sterkere vertrouwensrelatie tussen burgers en autoriteiten, zijn hier slechts enkele voorbeelden van.

Panel met Christophe Schoune, Emanuel Marreel, Mayliss Francois, Mathieu Verjans, Dirk Van de Poel en Nicolas Tsurukawa

Ter afsluiting vond een paneldiscussie plaats met vertegenwoordiging uit de bedrijfswereld (Agoria), de non-profit sector (Réseau Transition et Inter Environnement Wallonie), vakbonden (ACV) en jongeren (Conseil de la Jeunesse). Hun conclusies zijn als volgt samen te vatten:

  1. Het is van cruciaal belang om naar een gemeenschappelijke strategische visie toe te werken en een actieplan op te stellen dat in lijn ligt met de nieuwe doelstellingen van het klimaatakkoord uit Parijs van 1,5°C. Het klimaatbeleid is een opportuniteit, geen obstakel. Concepten zoals een kringloop- of functionaliteitseconomie zijn hierin enorm belangrijk.
  2. Om een gemeenschappelijke visie te bereiken, moeten alle belanghebbende partijen betrokken worden en is het belangrijk om het wederzijds vertrouwen te verstevigen.
  3. De belangrijkste doelstelling van de transitie is een verbetering van het welzijn van de burgers, die zelf ook essentiële actoren zijn in de verandering.
  4. De politieke autoriteiten zijn facilitatoren: zij moeten een legaal kader scheppen, financiële middelen ter beschikking stellen en een aangepaste infrastructuur voorzien.
  5. De stad moet haar rol als orkestleider nemen in de ‘smart-city’-initiatieven.
  6. Bedrijven moeten proactief samenwerken met andere belanghebbenden, zoals steden en burgerbewegingen.
  7. Om tot een structurele verandering te komen, moeten de maatregelen verder gaan dan losstaande projecten.
  8. Technologie mag geen doel op zich zijn, maar is wel een middel om tot transitie te komen.

Om de klimaatdoelstellingen te bereiken die onlangs in Parijs zijn vastgelegd, moeten we intenser samenwerken over de gewoonlijke grenzen heen. Dit soort samenwerkingen bestaan al op het terrein. Het wordt nu zaak ze structureel uit te bouwen en verder toe te passen op grote schaal.

15.12_SmartCities_Paneldebat_rapport_NL.pdf
| 279.8kb
Downloaden
15.12_SmartCities_Studie SCI samenvatting.pdf
| 322.8kb
Downloaden
Rapport - SCI - The Shift- November 2015.pdf
| 1.4mb
Downloaden
15.12_SmartCities_Studie Ecores samenvatting.pdf
| 98.5kb
Downloaden
Etude Ecores finale.pdf
| 1001.9kb
Downloaden

Verwante artikels